Çalışan İlişkileri

İlbak Holding, Çalışan İlişkilerini;

  • İşe alma ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını aramak, ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sağlamak,
  • Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkan ve fırsat eşitliği sağlamak,
  • Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirmek,
  • Yükselme ve ödüllendirmede fırsat eşitliği sağlayarak çalışanların şirkete olan bağlılığını arttırmak,
  • Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak,
  • İşyerinde tacize hiçbir şekilde müsaade etmemek,
  • Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmek, yanıtlamak ve motivasyon arttırıcı tedbirler almak,
  • Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmamak,
  • İnsan haklarına saygılı olmak temel prensipleri oluşturur.