Medya

İlbak, uzun yıllara dayanan deneyimi, zengin envanteri, alanındaki uzman ekibi ve kurumsal yapısı sayesinde açıkhava medya sektöründe öncü role sahiptir.
 

TÜRKİYE'DE MEDYA
 

Türkiye'de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2020 Yılı Raporu'na göre; Türkiye’de toplam medya yatırımları 13 milyar 976 milyon TL olarak gerçekleşti. Mecra dışı reklam yatırımları ile beraber, toplam medya ve reklam yatırımları ise bir önceki yıla göre yüzde 24 oranında büyüyerek, 17 milyar 469 milyon TL oldu.

Medya yatırımlarında en büyük payı 2020 sonu itibariyle sektörde %54 oranında pazar payına erişen dijital mecralar aldı. Dijital mecraları %36 ile televizyon takip etti. Üçüncü sırada % 5 ile açıkhava yer aldı.

Açıkhava şirketlerinin cirolarının 2021 yılında 2019 seviyesine dönmesi bekleniyor. %15 daralan Açıkhava mecrası toplamda 703 Milyon TL’ye ulaştı, toplam pastadaki payı da %5 oldu. Açıkhava pastasının içinde %65’lik payı 460 milyon TL ile reklam üniteleri alırken Dijital Açıkhava 132 milyon TL ile %19’luk paya sahiptir. Büyük Alanların payı %16, toplam geliri 110 milyon TL’dir.
 

SEKTÖRDE İLBAK HOLDİNG
 

Medya sektörü içerisinde büyük bir paya sahip olan İlbak Holding'in bünyesindeki tüm medya şirketleri açıkhava reklamcılığı alanında faaliyet göstermektedir. İlbak, uzun yıllara dayanan deneyimi, zengin envanteri, alanındaki uzman ekibi ve kurumsal yapısı sayesinde açıkhava medya sektöründe öncü role sahiptir

Şehirlerin farklı yaşam alanlarında farklı hedef kitlelerle buluşan bu mecraların ortak özelliği gerek yaya trafiği, gerek araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde markalara yüksek görünürlük fırsatı sunmasıdır.
 

İlbak Holding sahip olduğu tüm mecralar ile senede toplam 200 milyonun üzerinde kişiye ulaşmaktadır.

 

SEKTÖRDEKİ İLBAK ŞİRKETLERİ
Kent Vizyon
Üniversite Medya
Portline