İşe Alma Ve Yerleştirme

İşe alım sürecimizde adayları “doğru işe doğru insan” prensibimizle değerlendiriyoruz.

Dil, din, ırk veya cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm iş başvurusunda bulunanlara eşit şans tanındığından emin oluyoruz. Başvuru ve işe alım sürecimizde son teknolojileri ve en ilerici yaklaşımları kullanarak, çalışanlarımızı şirketimizin değerlerini pekiştirebilecek, söz konusu işin gerekliliklerini karşılayabilecek ve şirkette fark yaratabilecek profesyoneller arasından seçiyoruz.

Yetkinlik Bazlı Mülakatlar ve Kişisel Profil Analizi tekniklerini kullanarak adayların iş tanımına ne kadar uygun olduğunu tespit ediyoruz. Açık pozisyonlar için alınan başvuruları değerlendirmek ve nitelikli adayları yeteneklerine en uygun pozisyonlarla eşleştirmek için yıllık olarak oluşturulan ekip planlamamızı kullanıyoruz. Yerleştirme sürecinde ayrıca adayların kurum kültürümüzü benimseme yeteneklerini belirlemek için gerekli temel yetkinliklerini de değerlendiriyoruz.