Acacia Mining

Cumhuriyet tarihinde özel sektör tarafından bulunan en büyük bakır rezervi.

İlbak Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 2011 yılında kurulan ve Kastamonu ilinde faaliyet göstermeye başlayan Asya Maden İşletmeleri A.Ş., 2016 yılı itibarıyla Akfen Mühendislik A.Ş. ile girdiği ortaklık neticesinde faaliyetlerini Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. olarak sürdürmeye başlamıştır. Yatırımlarının tamamı yerli sermayeden oluşan bu ortaklık, ülkemizin doğal kaynaklarını maksimum verimlilikte değerlendirmek adına hiçbir kısıtlamaya gitmeden, altyapısını güçlendirmekte, etik değerlere saygılı ve sürdürülebilir madencilik vizyonu ile JORC standartlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Proje kapsamında tüvenan bakır çıkarılması açık ocak işletmeciliği yöntemiyle yapılacaktır. Projede üretime 2018 yılı ile başlanıp 2028 yılı sonuna kadar sürdürülmesi planlanmaktadır. Bu 11 yıllık süreçte, yılda 12 ay, 365 gün ve günde 24 saat 3 vardiya olarak çalışılacaktır.

Öne Çıkan Özellikleri ve Başarıları

Kastamonu, Hanönü'nde Cumhuriyet tarihinde bulunan en büyük bakır rezervlerinin işlenmesiyle, Türkiye bakır ihtiyacının %10'unun karşılanması hedeflenmektedir. Yönetilen bu yatırım projesi, yalnızca Kastamonu değil Türkiye ekonomisi için de oldukça büyük hacimli bir yatırım olarak öne çıkmaktadır. Kastamonu'nda yapılan rezerv çalışmalarında 59 bin metre sondaj yapmış ve 24,5 milyon ton görünür, 12 milyon ton da muhtemel bakır rezervi tespit edilmiştir.

Üretim süreçlerindeki hızlı gelişiminin yanı sıra, Acacia Maden daha üretime başlamadan hayat geçirdiği farklı sosyal sorumluluk projeleri ile de farklılığını öne çıkarmaktadır. 2016 itibarıyla, Acacia Maden'in katkı ve desteği ile hayat geçen Hanönü Girişimci Kadınlar Derneği, Hanönü yöresindeki kadınların el sanatlarını sürdürülebilir bir iş modeline dönüştürmeyi hedeflemektedir. Hanönü yöresinin ve halkının farklı gelişim alanlarını ortaya çıkarmak ve ortak fayda sağlayacak projeleri yine ortak akıl ile hayata geçirmeyi hedefleyen Hanönü Çalıştayı, 2016 yılı içinde yine Acacia Maden desteğiyle 2 farklı toplantı gerçekleştirmiştir.

İletişim bilgileri

Acacia Mining Operations Kazım Özalp Mah
Karaca Sok. No:32/7 Gaziosmanpaşa
Çankaya - ANKARA Phone +90 312 440 99 82
Fax +90 312 440 99 81

Maden Sahası Hanönü Mahellesi Alisakallı Caddesi
No: 26/A
Hanönü / Kastamonu Telefon +90 366 497 55 56
Faks +90 366 497 50 83
Web Sitesi http://www.acacia.com.tr Mail Adresi info@acacia.com.tr

Euro.Message madebycat