HAKKIMIZDA

Yönetim Kurulu

Mustafa İlbak

Mustafa İlbak profesyonel yaşamına reklam sektöründe yönetici olarak başlamıştır.

İki ayrı şirkette devam eden kariyerini takiben, Kentvizyon Açıkhava Reklamcılığı A.Ş.'yi kuran Mustafa İlbak, 1998 yılında uluslararası açıkhava reklamcılığının lider şirketlerinden Ströer Grubu ile ortaklığa girerek Ströer Kentvizyon'u hayata geçirmiştir.

Bu ortaklığı takiben Ströer Kentvizyon Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan İlbak 2010 yılında faaliyetlerini çeşitli alanlarda sürdüren İlbak şirket ve iştiraklerini tek grup altında bir araya getirerek, kardeşi Murat İlbak ile beraber İlbak Holding'i kurmuş ve Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenmiştir.

Mustafa İlbak, aynı zamanda Portline, Kentvizyon Medya, Büyük Baskı Merkezi, Fokus İnşaat, İlbak Yapı, İlbak Maden, İlbak Turizm gibi farklı İlbak iştiraklerinin yönetim kurulunda görev almaktadır.


Murat İlbak – Yönetim Kurulu Başkanı

Murat İlbak, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiş ve Ströer Group'ta iş hayatına atılmıştır. 2000 yılında Ströer Kentvizyon'da Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan İlbak, 2006 yılında şirketin CEO'luğunu üstlenmiş ve Mustafa İlbak'ı takiben Ströer Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanmıştır.

2016 tarihine kadar eş zamanlı olarak Ströer Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de devam ettiren İlbak, aynı zamanda İlbak Holding'in de Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Portline, Kentvizyon, Medya, People Initiative, United People, Acacia Maden, Fokus İnşaat, İlbak Yapı, İlbak Maden, İlbak Turizm gibi farklı İlbak iştiraklerinin yönetim kurulunda görev almaktadır.

Hazal İlbak Topbaş – Yönetim Kurulu Üyesi

Hazal İlbak Topbaş, 2014 yılında Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdi ve İlbak Holding'de iş hayatına atıldı. 2014 – 2017 yılları arasında holding bünyesindeki çeşitli departmanlarda yönetici olarak çalıştı. 2017 Mart ayı itibariyle Pazarlama, Stratejik Planlama & Kurumsal Gelişim, İlbak Turizm ve Holding Sosyal Sorumluluk Projeleri'nden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi görevini devam ettirmektedir.


Eyüp Batal – Yönetim Kurulu Üyesi

Eyüp Batal, yüksek öğrenimini İstanbul Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Cerrahoğlu Avukatlık Bürosu'nda başladığı kariyerini, 2007 yılında Büyük Baskı Merkezi Genel Müdürü olarak sürdürmüştür. 2011 - 2017 yılları arasında İlbak Holding Satış ve Pazarlama'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmış; 2017 yılından bugüne İlbak Holding Hukuk, İş Sağlığı ve Güvenliği departmanları ile İnşaat ve Maden Grubu şirketlerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak iş hayatına devam etmektedir.


Ayşe Şeker – Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe Şeker, Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümü ve Yeditepe Üniversitesi MBA mezunu olup, çalışma hayatına 1998 yılında Turkcell'de başlamıştır. 1999 - 2004 yılları arasında, Turkcell Global Bilgi'de İnsan Kaynakları Departmanı'nın çeşitli fonksiyonlarında görev aldıktan sonra, 2004 - 2006 yıllarında Art Grup'ta İnsan Kaynakları Müdürü olarak kariyerine devam etmiş; 2006 - 2010 yıllarında GNC İnsan Kaynakları Direktörü görevini yürütmüştür. 2010 yılında İlbak Holding'e İnsan Kaynakları Direktörü olarak katılan Ayşe Şeker, 2015 yılından itibaren İnsan Kaynakları,İdari İşler, İnşaat & Mimari İşler departmanlarından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.


Selçuk Salman – Yönetim Kurulu Üyesi

Selçuk Salman, lisans ve yüksek lisans öğrenimini ABD'nin Cleveland şehrinde Baldwin Wallace College'da tamamlamıştır. 13 sene boyunca General Electric'te çeşitli görevlerde bulunmuş; en son Güney Doğu Avrupa Mali İşler'den Sorumlu Müdür görevini yürütmüştür. 2008 - 2011 yılları arasında Ströer'de CFO pozisyonunda çalışmıştır. 2011 yılından itibaren ise İlbak Holding'de Mali İşler & Satınalma departmanlarındansorumlu Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenmektedir.


Gülçin Ulutürk – Yönetim Kurulu Üyesi

Gülçin Ulutürk, Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü lisans ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme bölümü yüksek lisans mezunu olup, çalışma hayatına 1987 yılında Egebank'ta başlamıştır. 1988 – 1990 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası'nda Menkul Değerler Satış Müdürü, 1990 – 1995 arası Işıklar Menkul Kıymetler A.Ş' de Genel Müdür görevini yürütmüştür. 1995 – 1997 Finansbank – Finans Yatırım Genel Müdür Yardımcılığı, 1997 - 1998 Yurt Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür unvanlarında çalıştıktan sonra 1998 - 2001 yılları arasında Transteknik Holding A.Ş. ve United Entertainment Company'de Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. Kariyerine 2002 -2004 yılları arasında Ak Hayat Emeklilik'te Satış Pazarlama Grup Müdürü olarak devam ettikten sonra, 2004 yılında Ströer Kentvizyon Şirketinde üst düzey yönetici olarak görev almış ve 2007- 2018 tarihleri arasında CEO görevini üstlenmiştir. 2019 yılı itibariyle İlbak Holding bünyesinde Yurtdışı Yatırımlar/Projeler ve Yeni İş Alanlarının geliştirilmesinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.


Euro.Message madebycat
Kapat

I.Aydınlatma Metni

1. Giriş

İşbu aydınlatma metni; İlbak Holding Anonim Şirketi(“Şirket”) olarak ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

2.Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

3.Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

KVKK 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

4.Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz;

amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

5.Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz,

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

6.Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik yöntemlerle; Şirket’e ait internet adreslerinde yer alan hotspot sistemine giriş yapılarak bizzat veri sahibi tarafından bilgi verilmesi veya sistem üzerinden talep ve formların iletilmesi vasıtasıyla ve sisteme girişin ardından gerçekleştirilen işlemlerin kayıt altına alınması suretiyle elde edilmektedir.

Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; veri sahibinin Açık Rıza metninde, KVKK’nin 5.maddesinin birinci fıkrası uyarınca vermiş olduğu rıza ile KVKK’nın 5.maddesinin ikinci fıkrasının ç,e ve f bentlerinde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmaktadır.

7.Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Açık Rıza

Yukarıda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanan aydınlatma metnine belirtilen hususları okudum ve anladım. Kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve ilkeler kapsamında işlenmesine ve aktarılmasına özgür iradem ile ve açıkça Rıza Gösteriyorum..